Ako platiť nájom počas koronavírusu.

 

Pred pár mesiacmi nikoho ani len nenapadlo, že môže nastať situácia, aká na Slovensku momentálne je. Štát nariadil zatvoriť niektoré prevádzky alebo obmedzil pohyb ľudí. Či už bývate alebo podnikáte v prenajatom priestore, nájom počas koronavírusu musíte platiť aj naďalej, pokiaľ ste sa v zmluve nedohodli inak.

 

Nariadenia vlády spôsobili masívny presun obyvateľov do svojich rodných miest. Veľké množstvo bytov a prevádzok tak ostalo prázdnych alebo len zriedkavo obývaných. Pokiaľ ale máte zriadenú nájomnú zmluvu, ste povinný platiť nájom stanovený v zmluve.

 

Ak ste si ale dôkladne plnili svoje záväzky voči prenajímateľovi, nemáte sa čoho báť a požiadajte o úľavu nájomného. Nečakajte úplné odpustenie na niekoľko mesiacov. Prenajímatelia si sú vedomí možného odchodu nájomníkov a teda z veľkej časti sú v tomto smere ústretoví. Je veľmi jednoduché si spočítať, ak príde o celý nájom, zabolí to viac, než keď príde len o určitú časť.

 

Použil by som príslovie „lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“. Pokiaľ sa jedná o slušných nájomníkov, ktorí platia včas a sú bezproblémoví, prenajímatelia sú v tejto neľahkej situácií solidárny.

platiť nájom počas koronavírusu

Pokiaľ prenajímateľ nie je ochotný sa dohodnúť a rozhodli ste sa nájom ukončiť, musíte byť pripravení, že pokiaľ nedodržíte podmienky výpovede uvedené v nájomnej zmluve, môžete prísť o svoj depozit a ešte k tomu zaplatiť aj úroky.

 

O nájdenie nového bývania by som sa nebál. Momentálne je dostatočný počet bytov na prenájom, ku ktorému sa pridali aj byty zo služieb ako Airbnb či Booking.

 

Sú rôzne alternatívy, ako dosiahnuť spokojnosť oboch strán. Zo strany nájomcov je ideálnym riešením krátkodobé zníženie nájmu. Výška úľavy závisí od platobnej schopnosti nájomníkov. Ak by prenajímateľ nesúhlasil s odpustením časti nájmu, navrhujem znížiť splátku a rozdiel po upokojení situácie doplatiť spôsobom splátkového kalendára.

 

Pokiaľ nájdete kompromis, určite si urobte dodatok k nájomnej zmluve.